HAZ-ADVICE

WIST U DAT...

image2

Bij het transport van gevaarlijke goederen is het verplicht uw personeel te trainen EN te beschikken over een veiligheidsadviseur gevaarlijke goederen (DGSA – Dangerous Goods Safety Advisor).


• De personen die door de in hoofdstuk 1.4 vermelde betrokkenen tewerkgesteld worden en wier functie te maken heeft met het vervoer van gevaarlijke goederen, moeten opgeleid zijn op een wijze die aangepast is aan de eisen die door hun functie en hun verantwoordelijkheden gesteld worden bij het vervoer van gevaarlijke goederen. (ADR, RID, ADN, IMDG - par. 1.3.1)


  • Elke onderneming waarvan de bedrijvigheid het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor, over de binnenwateren of de met dit vervoer samenhangende laad-, los-, vul- of verpakkingswerkzaamheden omvat, moet een of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen aanwijzen. (ADR, RID, ADN - par. 1.8.3) 


Wie zijn we

image3

In Antwerpen gevestigde onderneming met ervaring in gevaarlijke goederen in de maritieme en transportsector. Gecertifieerd als veiligheidsadviseur 

- ADR (weg) 

- RID (spoor) 

- ADN (binnenwateren) 

- IMDG (zee)
 
Tot onze klanten behoren enkele belangrijke spelers uit de maritieme en transportsector.  

Wat kunnen wij aanbieden

image4

Wij bieden een oplossing op maat van uw onderneming of project, van classificatie tot transport. Onze diensten omvatten, maar zij niet beperkt tot: 


- Training

-  Consulting  

- Veiligheidsaudit   

- Externe veiligheidsadviseur (DGSA)We hebben ervaring met het geven van trainingen/opleidingen in België en in het buitenland.


Onze cursus "inleiding tot de IMDG code" is officieel erkend door de Havenkapitein van de Port of Antwerp. Hiermee zijn we gemachtigd om erkende opleidingscertificaten te overhandigen. Dit geeft bovendien toegang tot het volgen van de opleiding havencodex van de Port of Antwerp.Contact

Stuur ons een bericht.

info@haz-advice.com

HAZ-Advice.com