Privacy policy and legal information

To the best of our knowledge we do not track or use cookies on this website. 

The website was build and is hosted by Godaddy.

We are not working with Google Analytics in order to track how and when the site is visited. 


If you encounter any problems or issues regarding our privacy policy, please don't hesitate to contact us immediately. We will take this up with the website provider.


We work in accordance with the Belgian law Act of 8 December 1992 for the protection of privacy with regard to the processing of personal data and the GDPR rules. Your personal data is not distributed and is only processed within our company and stored only internally at our location.


Other legal information:

HAZ-Advice bvba (0691954151) - Veltwijcklaan 53, Ekeren - Belgium - Competent court: Commercial Court of Antwerp section Antwerp - Subject to Belgian law


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- NEDERLANDS: Privacybeleid en wettelijke informatie


Voor zover wij weten, volgen of gebruiken wij geen cookies op deze website. De website is gebouwd en wordt gehost door Godaddy. We werken niet met Google Analytics om bij te houden hoe en wanneer de site wordt bezocht.  


Indien u problemen ondervindt of vragen heeft met betrekking tot de privacybeleid, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zullen dit opnemen met de website provider.   


Wij werken conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de GDPR-regels. Uw persoonlijke gegevens worden niet verspreid en worden alleen binnen ons bedrijf verwerkt en alleen intern op onze locatie opgeslagen.  


Overige wettelijke informatie:  HAZ-Advice bvba (0691954151) - Veltwijcklaan 53, Ekeren - België - Bevoegde rechtbank: handelsrechtbank van Antwerpen sectie Antwerpen - Belgisch recht onderworpen